VÄLA CENTRUM – RESTAURANGTORGET

Ombyggnation av det befintliga restaurangtorget på Väla Centrum med stort fokus på återbruk. Ett nytt entresolplan, med plats för ytterligare 200 sittplatser, och en ny verksamhet adderas. Variationen av de nya sittmiljöerna skapar en plats där alla känner sig välkomna och ger besökarna en ny typ av restaurangupplevelse.

Utöver rekonditionering av befintliga möbler och material tillkommer det även nya specialritade möbler där man har tagit tillvara på material som annars hade rivits och slängts. Även befintliga armaturer tas tillvara på och får ett nytt liv på det nya torget.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

Skandia Fastigheter
1000 m²
Väla Centrum Helsingborg
2021
Parisa Pour

RELATERADE PROJEKT

Kongahälla Center

Asecs

Projekt 3

Projekt 4