• Zanrec Plastics, Zanzibar
  • Företagshotell, Göteborg
  • Malmö Entré, Malmö
  • SCA-huset, Mölndal
  • Frölunda Närsjukvårdscentrum, Göteborg
  • Aliquantum, Uruguay

Övrigt

Vi arbetar ofta i komplexa sammanhang där vårt specialist-kunnande inom handel och stadsbyggnad efterfrågas i första hand, där många av projekten utvecklas med andra funktioner som bostäder, kontor, sjukvård och turistnäring. Våra medarbetare har en samlad erfarenhet och kompetens som gör att vi kan erbjuda våra kunder kvalificerade arkitekttjänster också inom dessa områden.

Ett vanligt exempel är blandstadskvarteret med handel i botten och bostäder eller kontor ovanför. Här ser vi en stor fördel med att kunna erbjuda en helhetslösning som undviker konflikter mellan verksamheterna och underlättar samordningen i projektet mellan alla aktörer.

Förutom de mera traditionella arkitektuppgifterna, är vi också engagerade i CSR projekt på flera platser runt om i världen. För närvarande handlar det om att tillgodose behovet av billiga bostäder med bra kvalitet för många människor i Sydamerika samt att stödja återvinningsprocesser i Afrika.